O autoru

Damir Radnić

Kratka biografija

Rođen 20.6.1958.
Pukovnik HV-a u mirovini. Kao dragovoljac HOS-a odlazi u rat u ljeto 1991. Na raznim terenima provodi preko 1200 dana, a ranjavan je pet puta.

Promotor filmova "Štafeta smrti", "Ivan vitez Brdar" i izložbe "Vukowar 1991." Povremeno objavljuje tekstove na portalu "DOM".

Objave autora