Proglas o ukidanju kmetstva u Hrvatskoj

Dana 25. travnja 1848. godine izdao je hrvatski ban Josip Jelačić znameniti proglas o ukidanju kmetstva.

U hrvatskoj historiografiji postoji spor oko toga je li Jelačić time sam ukinuo kmetstvo ili je samo proglasio odluku više instance. Naime, zajednički Hrvatsko-ugarski sabor donio je odluku o ukidanju kmetstva već ranije te godine, pa je Jelačićev čin u tom smislu tek izvršavanje te odluke. S druge strane, Jelačić je tog istog dana donio odluku o prekidu svih veza s ugarskom vladom, pa je postao vrhovna izvršna vlast u Hrvatskoj.

Bilo kako bilo, Jelačićev je proglas iznimno važan jer je otklonio nesuglasice oko toga je li kmetstvo uistinu ukinuto ili nije.

Premda, valja istaknuti da je kmetstvo u Hrvatskoj znatno ograničeno odlukama kraljice Marije Terezije 1780., te gotovo ukinuto odlukama kralja Josipa II. 1785. godine. Službeno je i konačno iz svakog pravnog staleškog priznavanja ukinuto postojanje kmetstva tek 1848. godine proglasom bana Jelačića:

”Mi baron Josip Jelačić od Bužima, ban harvatski, slavonski i dalmatinski, nj. apostolskoga veličanstva Ferdinanda I. cesara Austrianskoga, kralja Ugarskoga, Českoga, Lombardskoga, Mletačkoga, Dalmatinskoga, Harvatskoga, Slavonskoga i Galičkoga, Vladimirskoga i Ilirskogai t.d., pravni tajni daržavni savietnik, feldmaršal-lajtnant, i u kraljevstvu harvatskom nad cielom vojskom i vojnom krajinom zapoviedajući general svemu harvatskom i slavonskom narodu i puku od Boga pomoć i pozdrav.

Akoprem je već u kraljevinah Harvatskoj i Slavoniji proglašeno, da je svaka urbarialska daća, tlaka i desetina carkvena dotargnuta, Vi ipak bi sumnjati i bojati se mogli radi ove Vaše novo zadobljene pravice, iz tog uzroka, jer varhu toga u Vaših rukah nikakvoga pisma još dosad neimate, zato Mi, Ban harvatski, slavonski i dalmatinski, kano Vaš od svietloga kralja naimenovani i postavljeni varhovni poglavar, i Vaših pravicah branitelj, želeći Vas umiriti i osigurati, dajemo svim Vam, od harvatsko-slavonskog naroda, koji ste dosada bili kmeti i gospodarski podložnici, ovo Naše otvoreno bansko pismo, s kojim Vam novo zadobljene Vaše pravice i slobošćine, po kojih Vi skupa sa svim Vašim pokoljenjem za na vieke od tlake gospodske i svake daće urbarialske i desetine carkvene oslobođeni jeste, po jakosti i krieposti Naše banske časti i oblasti osieguravamo, obećavajući da Vam nitko ove Vaše sada zakonom dane i od premilostivog kralja potvarđene pravice i slobošćine nikada više do viek vieka uzeti nemore i nesmije.

Varhu česa Vam i Vašem obojega spola odvietku ovo Naše vlastitom rukom podpisano, velikim banskim pečatom potvarđeno odparto pismo dajemo i podieljujemo u Zagrebu na dan svetoga Marka, to jest, dvadeset petoga Travnja, godine hiljadu osam sto četardeset i osme.”

Izvor: narod.hr

POVEZANE OBJAVE

Podržimo humanitarnu udruguspot_img

Možda će vas zanimati